Mika nojailemassa Inkojen rakentamaan muuriin Cuzcon keskustassa

Mika leaning to the wall which is built by Incas. (Cuzco)