Syömässä porukalla Chez Maggy´ssä. Vasemmalta lukien: minä, Olaf, eräs toinen sakemanni, pöydän toisella puolella Isabella, Mika ja Lilian.

Dinner at the Cehz Maggy's. (Cuzco)