Maan alaisissa käytävissä olevia veistoksia Chavín de Huántarissa.

Sculptures in the underground tunnel of Chavín de Huántar.