Kirkontornin jäänteet Yungayssa. Tornin jäännökset ovat kuvan vasemmassa alareunassa. Muuten kaupunki onkin peittynyt mutaan. Oikeassa reunassa on muistomerkiksi pystytetty kulissijäljennös alkuperäisestä tornista.

The remains of a church tower in Yuangay.